Vápenné maltoviny Vapo
Vápenné maltoviny a pojiva VAPO technický list

Jedním z nejstarších stavebních pojiv je vzdušné vápno. Na rozdíl od hydraulických pojiv potřebuje k vytvrdnutí přirozenou vlhkost a hlavně kontakt se vzduchem.
Funkce vzdušného vápna spočívá na relativně jednoduchých chemickách reakcích:
Hornina vápenec (pro zjednodušení uvedená jako čistý uhličitan CaCO3) se pálí v pecích (dříve např. v milířích), produktem je pálené vzdušné vápno CaO (oxid vápenatý). ...více

Po smísení s příslušným množstvím vody nastává exotermická reakce hašení (hydratace) a vzniká hašené vápno Ca (OH)2. Smíšením vápenné kaše s pískem vzniká malta, v níž vápno za vhodných podmínek (ztráta většiny vody vyschnutím, přístup vzduchu a periodicky se obnovující vlhkost malty při teplotách nad + 5 °C ) se proměňuje zpět na uhličitan vápenatý CaCO3, tedy vápenec. Na této přeměně v málo rozpustný vápenec jsou založeny všechny technologie využívající vápno jako pojivo, tedy příprava maltových směsí všeho druhu i vápenných nátěrových hmot.
Naše výrobky vycházejí ze znalostí historických tradičních postupů přípravy vápenných maltovin a barev a ze zkušeností s jejich aplikacemi. Tyto produkty plně respektují složení historických materiálů, jsou proto vhodné k opravám a restaurování památek a historických staveb vůbec. Pro opravy je v některých případech nezbytná rovněž hydraulická reakce, tedy určitý přídavek hydraulické složky ke vzdušnému vápnu. To řešíme přípravou směsného vápna pod označením VAPO, s hydraulickými vlastnostmi, bez přídavku cementu. Po vytvrzení mají tyto naše produkty shodné vlastnosti jako historické materiály, jsou proto schopny vzájemného překrývání a doplňování bez jakýchkoliv rizik pro originál.

skrýt obsah

VAPO pojivo technický list
- směsné práškové vápenné pojivo na bázi čistého vápenného hydrátu a technogenního trasu - metakaolinu ...více

Směs je koncipována pro výrobu staveništních maltových směsí v obnově památek. Svým složením je blízká historickým vápnům, neboť malty dosahují obdobných vlastností. Malty pro zdění a omítání pojené tímto pojivem tvrdnou také při vyšší vlhkosti zdiva , a to i bez přídavku cementu. Pojivo má latentně hydraulické vlastnosti, je připraveno k okamžitému použití dle návodu.
VAPO klet technický list
- suchá maltová směs pojená hydraulickým vápnem, plněná mramorovými moučkami ...více

Je formulována pro vytváření nebo opravu kletovaných povrchů. Směs je barvy světle šedé, na zakázku dodáváme i barvenou variantu. Hmota je vhodná i k přípravě sgraffita.
VAPO injekt technický list
- suchá maltová směs pojená hydraulickým vápnem, plněná mramorovými moučkami ...více

Je vhodná na injektování oddělených omítkových vrstev, díky přídavku plastifikátorů a ztekucovadel dokonale zatéká do dutin, hydraulické pojivo zaručuje tvrdnutí směsi bez přístupu CO2. Směs lze injektovat např. běžnou lékařskou stříkačkou opatřenou jehlou.
VAPO tmel technický list
- suchá maltová směs pojená hydraulickým vápnem, plněná křemičitou moučkou a písky ...více

Vyrábí se ve dvou zrnitostech 0,4 mm a 1,2 mm. Maltovina je vhodná k tmelení drobných poškození a doplňování omítek nebo štukatérských prvků.
Vápenná kaše technický list
- připravuje se z nejkvalitnějšího vzdušného vápna metodou intenzivní mechanické aktivace, kterou se vytvoří velmi jemná suspenze se zlepšenými pojivými vlastnostmi ...více

Zraje v plastových obalech 2-3 roky. Používá se jako pojivo staveništních malt, tmelů a nátěrů při restaurování památek.
Reference
AQUA Obnova staveb s.r.o,Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz , tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Vápenné maltoviny

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz