Domů česká výroba materiálů pro obnovu staveb a památek O firmě | Kontakt

Vážení zákazníci, dne 7. 7. 2023 bude zavřeno


Firma AQUA obnova staveb s.r.o. od roku 1992 vyrábí a dodává materiály a nářadí pro opravy a restaurování staveb a nemovitých kulturních památek. Základem výrobních postupů jsou historické technologie a výsledky výzkumu od padesátých let 20. století až dodnes. Naše výrobky i poradenství nabízíme pro obnovu drobných stavebních objektů, obytných domů, církevních staveb i významných národních kulturních památek.
Poutní areál Horní police

Horní police barokní poutní areal byl vystavěn mezi roky 1689 až 1723 Julianem a Octaviánem Broggio.
Na omítkové a kamenné plochy včetně sochařských prvků byly použity vápenné lazury a nátěry POROKALK.

Horní police
Sušárna chmele v Dubé

Sušárna chmele v Dubé je unikátním dokladem rozvoje chmelařství v oblasti. Sušárna pochází pravděpodobně z roku 1868 .
Na fasádu byl použit vápenný nátěr POROKALK.

Sušárna chmele v Dubé
Zámek Buštehrad
realizace: Archatt památky Třebíč

Na obnovu fasád nádvoří byl použit vápenný nátěr POROKALK.

Zámek Buštehrad
Dům služeb - Líbeznice
realizace: Stabyt b.d.

Původně novorenesanční dům z 19. století prošel v období reálného socialismu řadou stavebních úprav. Jedním z cílu nedávné rekonstrukce bylo navrátit objektu ztracenou důstojnost.
Na fasádu byl použit vápenný nátěr POROKALK.

Dům služeb - Líbeznice
starší akce

Klášter Velehrad
realizace:

V roce 2012 byla zahájena poslední etapa obnovy pozdně barokních fasád celého komplexu - restaurování fasád basiliky. Na rozdíl od nátěrového systému předchozích etap, kdy byly klášterní budovy opatřeny silikátovým nátěrem, byla letošní úprava basiliky provedena vápenným nátěrem POROKALK. Odstíny byly vzorkovány za účasti pracovníků Národního památkového ústavu a po řadě odborných debat byl chrám proveden v jediném odstínu s lazurně jemně odlišenými prvky hlavní fasády. Výsledkem je monumentální působení basiliky a důstojný vzhled této Národní kulturní památky.

Lotyšsko Daugavpils Art Centre
realizace: Restaurators DI V.J.Platais

Jedna za staveb v barokní pevnosti Daugavpils, obdržela v loňském roce cenu za nejlépe zrekonstruovanou budovu roku 2012 v Lotyšsku. Při obnově fasád byl použit vápenný nátěr Porokalk.

Rekonstrukce domu U Bílého pelikána č.p. 239/III
roh Prokopské ulice a Maltézského náměstí
realizace: firma SP stavby

Barevnost klasicistní fasády určil restaurátorský průzkum dle dochovaných vrstev. Nátěr je proveden naším klasickým postupem, na poklad natřený podnátěrem Porokalk je nanesena jedna vrstva tónované vápenné barvy Porokalk.

skrýt starší akce

webdesign: Studio D.O.M.A.
AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz