Směsi na opravu kamene Petra

Směsi pro výrobu umělého kamene PETRA

Jsou formulovány dle charakteru originální horniny. Pojeny jsou cementem s přídavkem metakaolinu. Varianta E se připravuje jako směs plniv pro pojení syntetickými pryskyřicemi. Plniva jsou směsi písků a drtí s exaktně propočtenou granulometrií, do velikosti zrn 5 mm, křemen, mramor, slída, živce, keramika atd. Směs dále obsahuje potřebné minimální množství organického plastifikátoru a anorganických pigmentů. ...více

V průběhu patnácti let bylo na zakázku vytvořeno, vyzkoušeno a aplikováno více než 200 receptur, formulovaných podle přírodních hornin nebo tvrdých omítek a teraca. Receptury vznikaly postupně podle požadavků zákazníků a podle vzorků konkrétních původních materiálů. Suché směsi napodobují nejen vzhled daného originálu, přibližují se mu také svými fyzikálními vlastnostmi (paropropustnost, tepelná roztažnost, pevnost). Pevnost směsi po vytvrdnutí je navrhována tak, aby byla vždy nižší než originál a nepoškozovala tak cenný historický materiál. Úspěšně byly např. připraveny pískovcové směsi pro katedrálu sv.Víta a opevnění Vyšehradu, trachyt pro klášter v Teplé, opuky pro opravu Hladové zdi, opuky a pískovce pro kostel v Kouřimi, umělý kámen pro sousoší budovy Divadla na Vinohradech, teraco pro obnovu fasády Smíchovské synagogy a pro stovky dalších realizací.

skrýt obsah

PETRA C technický list
- minerální směs pro opravu a restaurování kamene s optimalizovanou tvrdostí
- nepoškozuje originální hmotu podkladu
- na zakázku se připravují směsi podle dodaných vzorků ...více
Směsi slouží jako základní hmota pro výrobu umělého kamene-teraca nebo k obnově přírodního kamene. Vyrábí se také rychletvrdnoucí varianta.
Směs lze barevně upravovat dvěma způsoby, tj. povrchově nebo v základu samotné hmoty.
Povrch se upravuje běžnými štukatérskými nebo kamenickými postupy.
Směsi byly hodnoceny v Ústavu chemické technologie restaurování VŠCHT, v Kloknerově ústavu ČVUT a ve Zkušebně kamene a kameniva v Hořicích.
PETRA CD technický list
- směsi minerálních plniv pro aplikaci dusáním do forem
- zrna do 2 mm nebo větší dle dohody ...více
Obsahují přísady k dosažení optimální zpracovatelnosti, doby tuhnutí a výsledných vlastností (mrazuvzdornost, vyloučení tvorby trhlin).
Směsi slouží jako základní hmota, kterou lze barevně upravovat dvěma způsoby, tj. povrchově nebo v základu samotné hmoty.
Povrchová struktura je dána otiskem formy, vytvrdlou směs je možno opracovat běžnými kamenickými nástroji.
Směsi byly hodnoceny v Ústavu chemické technologie restaurování VŠCHT, v Kloknerově ústavu ČVUT a ve Zkušebně kamene a kameniva v Hořicích.
PETRA E technický list
- směs křemičitých písků a kamenných drtí s exaktně propočtenou granulací
- obsahuje křemičitý plastifikátor a anorganické pigmenty, pojivem je epoxidová nebo polyesterová pryskyřice ...více

Je vhodná pro doplňování chybějících částí kamenných prvků nanášením tvárné směsi nebo k vytváření ucelených sochařských děl, kopií a faksimilí dusáním do sádrových, klihových, kaučukových nebo dřevěných forem.
Povrchové opracování a barevná retuš umožňuje dotvářet vzhled a strukturu v souladu s původním materiálem.
AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Směsi na opravu kamene

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz