Vápenné barvy Vápenné barvy
Nátěrové hmoty POROKALK technický list

Pro povrchové úpravy památek jsou dnes v Evropě preferovány vápenné nátěry, zejména pro objekty vzniklé před r.1900. Po přelomu století se na fasádách objektů začíná objevovat cement a silikátové barvy.
Vápenné nátěry jsou v památkové péči nenahraditelné, neboť jsou ve všech ohledech autentickým materiálem vyznačujícím se nenapodobitelnými optickými vlastnostmi. ...více

Ve vápenných barvách je vápenná kaše současně pojivem i bílým pigmentem. Do těchto hmot zásadně nepřidáváme titanovou bělobu (ostatní systémy - silikátové, disperzní i emulzní silikonové - musí titanovou bělobu obsahovat, aby byly zajištěny potřebné odstíny). Vzhledem k vysoké kryvosti a totální odrazivosti tohoto pigmentu pak takové nátěry vytvářejí extrémně rovnoměrný plochý povrch, který neodpovídá historickému vzhledu.
Vápenná nátěrová hmota POROKALK je plněná velmi jemnou mramorovou moučkou. Všechny produkty POROKALK jsou ředitelné vodou. Doporučujeme ředění s námi konzultovat ještě ve fázi provádění zkoušek, zejména pokud se žádají speciální efekty (prosvítání barev, kletování omítek, zpevňování sgrafita apod). Výhodou vápenných nátěrů je to, že při dalších opravách a opakovaném přetírání vápnem se výrazně nezvyšuje difuzní odpor povrchu (na rozdíl od všech ostatních nátěrových systémů), v případě potřeby jsou také vápenné barvy relativně snadněji odstranitelné. Při úpravách objektu, kde je nátěrem barevně upravován i kámen, je rovněž vápno prakticky jedinou možností, má-li být vzhled nátěru historicky věrný. Vedlejším účinkem vápenných nátěrů je i desinfekční působení, dané vyšší alkalitou směsi (pH cca 13).
Mnohdy je zpochybňována životnost vápenných nátěrů, zejména s poukazem na kyselé deště a malou odolnost uhličitanu vápenatého. K tomu lze říci jen, že fasády, které se vápnem realizovali v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, dosud dobře "drží" a zachovaly si i svůj původní odstín. Jejich stárnutí probíhá důstojně, získávají postupně přirozenou patinu a díky chemické vazbě k podkladu se porušují až současně s omítkovou vrstvou. Zdá se tedy, že destruktivní vliv ovzduší není tak intenzivní.
Vápenné odstíny se připravují individuálně na zakázku pro konkrétní stavbu, podle zadání zákazníka.
Vápenné barvy POROKALK byly v posledním desetiletí aplikovány nejen na významných památkově chráněných objektech, ale i na drobné vesnické architektuře (kapličky, boží muka), rodinných domcích a novostavbách.

skrýt obsah


POROKALK byl odměněn cenou GRAND PRIX na výstavě FOR ARCH 2000.
Upozornění:
Při aplikaci je nezbytné přesně dodržovat návod k použití, který je součástí každé dodávky.
Množství barvy doporučujeme zakoupit pro objekt najednou, z jedné šarže. Postupným nákupem zákazník riskuje odlišnosti v rámci reálné tolerance dané přírodními vlastnostmi nátěrové hmoty.
Vzorkování barevných odstínů pro schválení provádíme po dohodě přímo na jednotlivých objektech. Na vyžádání poskytneme technickou pomoc i v průběhu realizace.

POROKALK P – vápenný podnátěr,
POROKALK A – vápenná fasádní barva bílá,
POROKALK B (C, D, E) – barva tónovaná


POROKALK B – sytost S 0500-N až S 2500-N
POROLALK C – sytost S 3000-N až S 4500-N
POROKALK D – sytost S 5000-N až S 5500-N
POROKALK E – sytost S 6000-N až S 7000-N.
Tmavší odstín ve vápenném systému nelze připravit.


Reference
AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb nemovitých památek

Vápenné barvy

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz