Služby Petra

Vakuové napouštění

Konsolidace - zpevňování porézních silikátových i karbonátových sochařských i řemeslných artefaktů při sníženém atmosférickém tlaku. ...více


Ke konsolidaci obvykle aplikujeme rozpouštědlové prostředky POROSIL jednosložkové nebo dvousložkové, výjimečně i epoxidové nebo polyesterové pryskyřice. Poskytuje se jako služba restaurátorům, provádí se výhradně s jejich účastí a dohledem. V roce 2009 bylo dokončeno zatím největší takto ošetřené dílo, sochy I. Platzera z kašny zámku Dobříš, pro restaurátora Jana Vícha. Obtížnost spočívala především ve velikosti a členitosti artefaktů, plastiky koní jsou v životní velikosti.
Ceny našich služeb se tvoří dohodou se zákazníkem na základě specifikace nákladů, podrobnější informace obsahuje ceník

Poradenská činnost

Provádíme průzkumy stavu omítek a barevných vrstev na fasádách i v interierech. Poskytujeme poradenství v oblasti technologie oprav omítek, volby nátěrových systémů, výběru barevných odstínů. Získali jsme zkušenosti již na stovkách objektů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na Slovensku nebo v Lotyšsku.
...více

Součástí této služby je i spolupráce s projektanty oprav památkových staveb, pro které podle potřeby zpracováváme i vybrané části projektové dokumentace.
Ceny našich služeb se tvoří dohodou se zákazníkem na základě specifikace nákladů, podrobnější informace obsahuje ceník. Pokud se konzultace v běžném rozsahu vztahují k použití materiálů naší firmy, jsou poskytovány ve vlastní režii.
Podle potřeby zákazníka můžeme také doporučit vhodnou prováděcí (stavební) firmu.

Zakázková výroba

Hlavní činnosti naší firmy jsou založeny na individuálním přístupu k zakázkám, na spolupráci s projektanty, stavebními firmami, restaurátory a pracovníky památkové péče. Jsme schopni připravit speciální směsi, přípravky a materiály i v malých množstvích, například: ...více

-Zjišťování dochované historické barevnosti, provádění vzorků odstínů vápenných barev na objektech a následně tónování barevných odstínů POROKALK. Odstíny připravujeme i podle odebraných vzorků omítek a také v technicky možném rozsahu dle tištěných barevných vzorníků. Vzorky barevných odstínů pro konkrétní objekty připravujeme za účasti rozhodujících partnerů přímo na fasádách, v autentickém prostředí a na konkrétním povrchu architektonických článků. Na místě je tak prováděna korekce odstínů i konečný výběr a schválení.
- příprava a formulování směsí na umělý kámen PETRA podle hlavních českých hornin, i příprava nových receptur podle dodaných vzorků, odebraných na stavbě (zejména teraso). Formulace směsi podle dodaných vzorků - tato služba je omezena dostupností potřebných drtí a dalších materiálů a je časově náročná, obvykle v rozsahu 1 - 2 týdnů
- barevné tónování vlastních směsí - kletů a tmelů VAPO
- míchání směsných pigmentových past pro tónování staveništních nebo prefabrikovaných maltových směsí. Aplikuje se v případech, kdy probarvení plnivem není dostatečné k dosažení určitého barevného odstínu vyschlé (vyzrálé) malty. Pasty se připravují z oxidických pigmentů, jsou odolné alkalickému prostředí a nemění odstíny ani působením UV záření.

Reference:

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Služby

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz