Domu česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Firmu AQUA obnova staveb, s.r.o. založil koncem roku 1990 ing. arch. Jan Bárta ve spolupráci s Dr. ing Jiřím Rathouským, DrSc. Firma vyrábí a dodává materiály a nářadí pro opravy historických staveb a restaurování nemovitých památek. Základem činnosti jsou dlouhodobé zkušenosti obou zakladatelů z oboru konzervace a restaurování historických stavebních materiálů, například práce na katedrále sv. Víta na Pražském hradě spolecně započali již počátkem sedmdesátých let 20. století v rámci součinnosti Akademie věd a družstva ŠTUKO.

Základem výrobních postupů firmy Aqua jsou patenty a průmyslové vzory ve vlastnictví dr. Rathouského, v průběhu let průběžně inovované a doplňované podle potřeb praxe. Například konzervační roztoky pro restaurátory kamene, vyráběné pod chráněnou značkou POROSIL, navázaly na dlouhodobě osvědčené prostředky Silgel a jejich škála se postupně rozšířila také o vodou ředitelné produkty. Významným přínosem ke zkvalitňování výrobků jsou konzultace s restaurátory a dalšími odborníky z oblasti teorie i praxe.

Obnovení "role vápna" v památkové praxi, ke kterému došlo od počátku 90. let., bylo impulzem pro vývoj vápenných fasádních barev POROKALK nebo bezcementového hydraulického vápenného pojiva VAPO. Vápenné pojivo VAPO je základem našich speciálních malt VAPO TMEL, VAPO INJEKT, VAPO KLET.

Vlastníme kvalitní technické vybavení pro vakuové zpevňování kamenných artefaktů a v součinnosti s restaurátory provádíme tyto práce na místě dle přání zákazníka.

V podnikové prodejně prodáváme široký sortiment pigmentů, kamenické a pozlacovačské nářadí a vybrané odborné publikace vydávané Národním památkovým ústavem, spolecností STOP nebo WTA CZ.

Na základě svých dlouhodobých praktických zkušeností poskytujeme služby v podobě technologických konzultací, zejména v oblasti konzervace kamene, omítek a štuku, zdících materiálů a povrchových úprav, včetně barevnosti staveb.

Firma je přidruženým členem Společnosti pro technologie ochrany památek STOP, členem WTA CZ a členem Svazu kameníků a kamenosochařů

ing.arch.Jan Bárta, jednatel

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz

O firmě

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz , tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz