Hydrofobizace hydrofobizace

Typy POROSILU jsou vyráběny podle požadovaného účelu a typu ošetřovaného podkladu jako rozpouštědlové i vodou ředitelné kapalné prostředky. Jejich aplikace vytváří na povrchu dokonale vodoodpudivou ochranu proti srážkové vodě a omezuje tak vznik mrazových a chemických destrukcí původního materiálu. Tyto prostředky nepatrně snižují paropropustnost povrchu aniž by vytvářely povrchový souvislý film. Jejich působení spočívá ve zvětšení úhlu smáčivosti při ústí jednotlivých pórů. ...více

Podle typu jsou vhodné pro všechny druhy porézních podkladů z kamene, umělého kamene, z pálených i nepálených cihel, jiných pálených materiálů, vápenných, nastavovaných i tvrdých omítek, betonu, teraca a břízolitu. Některé typy jsou vhodné i pro méně porézní horniny (vápenec, mramor, travertin, žuly).
Jednotlivé prostředky jsou vyráběny s aktivní složkou oligomerního silanu (rozpouštědlový i vodou ředitelný emulzní), nebo se silikonovým polymerem (rozpouštědlové i emulzní).
Jejich aplikace poněkud mění vzhled podkladu, vytváří tzv. vlhký efekt (tedy rozjasňuje barvy). Tento efekt je ovlivnitelný vhodně volenou koncentrací prostředku.
Porosily jsou vyráběny v odstupňovaných koncentracích pro různá použití. Například při hydrofobizaci vápenných omítek nižší koncentrace umožňuje pronikání části vlhkosti do pórů a umožňuje tak postupné karbonátování vápna. Vyšší koncentrace jsou schopny utěsnit vodní nádrže (např. kašny).

skrýt obsah

POROSIL VV (5;10;15) technický list
- dvousložkový prostředek, vyrábí se ve 3 koncentracích, obsahuje lakový benzín
- vhodný pro úpravu povrchů kamene, omítek, betonu a pálených materiálů
- nelze barevně upravovat ...více
Je určený pro dokonalou hydrofobní úpravu povrchu porézních silikátových materiálů. Chrání povrchy proti škodlivému působení srážkové vody při zachování jeho paropropustnosti. Hydrofobní účinek se vytváří v hloubce materiálu hydrofobizací stěn pórů, přitom nevytváří souvislý povrchový film.
Na šikmých a vodorovných plochách může úplně nahradit oplechování.
Osvědčil se jako součást konzervačních systémů v kombinaci s typy Z a ZV.
Průměrná spotřeba 0,2 - 0,4 l/m2.
POROSIL VV plus (5;10;15) technický list
- dvousložkový prostředek s kotvící složkou, vyrábí se ve 3 koncentracích, obsahuje lakový benzín
- vhodný pro úpravu povrchů kamene, omítek, betonu a pálených materiálů
- nelze barevně upravovat ...více
Je určený pro dokonalou hydrofobní úpravu povrchu porézních silikátových materiálů. Oproti typu Porosil VV obsahuje kotvící složku a není proto potřeba předchozí ošetření prostředkem Porosil Z či ZV. Chrání povrchy proti škodlivému působení srážkové vody při zachování jeho paropropustnosti. Hydrofobní účinek se vytváří v hloubce materiálu hydrofobizací stěn pórů, přitom nevytváří souvislý povrchový film.
Na šikmých a vodorovných plochách může úplně nahradit oplechování.
Průměrná spotřeba 0,2 - 0,4 l/m2. .
POROSIL RVV technický list
- jednosložkový, snadno aplikovatelný, hydrofobizační prostředek, obsahuje lakový benzín
- vhodný zejména pro méně nasákavé horniny, omítky, betony a pálené materiály ...více
Osvědčil se pro tmavé přírodní materiály, protože nezpůsobuje ztmavnutí podkladu a nemění barevnost provedených retuší. Velmi účinně chrání svislé plochy s porézním povrchem. Lze jej aplikovat i na mírně vlhké povrchy (s obsahem vlhkosti do cca 7 %).
Prostředkem není možné nahrazovat oplechování (v takovém případě je vhodnější použít POROSIL VV, který je odolnější vůči vnějšímu prostředí).
Průměrná spotřeba je 0,2 - 0,4 l/m2.
POROSIL RVO technický list
- jednosložkový, snadno aplikovatelný, hydrofobizační prostředek, obsahuje lakový benzín
- určený pro alkalické podklady, omítky a vápenné nátěry ...více

Nemění vzhled povrchu.
Vysoce odolný proti UV záření.
Průměrná spotřeba je 0,2 l/m2.
POROSIL EHV technický list
- koncentrovaný, emulzní vodou ředitelný, prostředek, obsahuje emulgované vosky
- určený do interiérů k povrchové úpravě pálených dlažeb, režných stěn, i přírodních materiálů ...více
Přírodním materiálům dodává matný vzhled s možností leštění.
Není vhodný pro exteriér, pro trvale vlhké nebo zasolené materiály, pro povrchy s alkalickou reakcí nebo vápenným prachem.
Podle výsledku zkoušky je koncentraci možné upravit zředěním vodou až 1 : 1-2.
Doporučujeme s námi konzultovat detaily konkrétního použití.
POROSIL ZV (20;30) technický list
- zpevňující, mírně hydrofobní, dvousložkový, vyrábí se ve 2 koncentracích, obsahuje etanol
- pro úpravu povrchů kamene, omítek, betonu a pálených materiálů
- možno barevně tónovat ...více

Je vhodný ke zpevnění porézních materiálů v exteriéru i interiéru a jako primer pro POROSIL VV.
Ke zpevnění a omezené hydrofobizaci dochází uvnitř struktury materiálu, kde se tvoří pružný křemičitý gel (pevná fáze) bez vzniku nežádoucího povrchového filmu.
Mimořádně se osvědčil jako pojivá báze pro lazurní i částečně krycí tónovací nátěry kamene i omítek.
Základní produkt je čirý roztok v etanolu, nemění vzhled povrchu.
Průměrná spotřeba podle nasákavosti ošetřovaného materiálu 0,2 - 0,6 l / m2.

Reference


AQUA Obnova staveb s.r.o,Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravu a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Hydrofobizace

AQUA Obnova staveb s.r.o,Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz , tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz