Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci POROSIL, PETRA, čistící směsi
realizace: restaurátor Mgr. L.Werkmann a kolektiv
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716 až 1754) je 35 metrů vysoký monument, jehož součástí je i malá kaple. Toto nejvyšší sousoší České republiky je od roku 1995 společně s Mariánským sloupem a barokními kašnami Národní kulturní památkou. V roce 2000 byl zařazen mezi světové dědictví UNESCO.
Při restaurování a čištění této památky byly aplikovány materiály firmy Aqua. Na stavbě sloupu z maletínského pískovce byly čistěny sádrovcové krusty a tmavé vrstvy usazenin, byly doplňovány a tmeleny balustrády a další prvky. Kámen byl zpevněn a po dokončení prací ochráněn hydrofobizací proti srážkové vodě.
Účastnili jsme se rovněž rozsáhlého průzkumu, který předcházel vlastnímu restaurování.

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 8, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail: aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61, Dobrovíz,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz