Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Pomocné materiály


Lukopreny

Lukopren N 1725
Lukopren N 1725 karton
Lukopren N 1522
Lukopren N 1522 karton
Katalyzátor C 21 samostatný prodej


Pryskyřice a disperze

Epoxid 371 (E 324)
Tvrdidlo P11
Solakryl BMX
Plextol 3851
Veropal KP 709
Paraloid B72


Drtě, písky, moučky

Mramorové a křemičité moučky, drtě, písky tříděné s definovanou zrnitostí, sušené bez příměsí

Slída 0 - 1mm prach

Slída 0 - 10mm drcená


AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod Rybníkem19,Dobrovíz, PSČ 252 61, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz

Pomocné materiály

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, Dobrovíz. PSČ 252 61, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz