Čisticí prostředky čističe

Jednou ze základních operací při konzervaci a restaurování památek a historických objektů je jejich čištění, tedy snímání vrstev tmavých krust a sedimentů, starých nátěrů, případně odstraňování mikrobiologického porostu řas, mechů a lišejníků. ...více

Vedle čištění vodou, párou či mechanickými metodami jsou používány chemické roztoky a prostředky usnadňující čištění a mytí. Podle složení čištěného podkladu (např. křemičité horniny, keramika, uhličitanové horniny typu vápenců, beton) je nutno volit takový čistící prostředek, který nerozruší povrch originální hmoty, a který v pórech nezanechá škodlivé sole nebo trvale působící jiné zbytky. Z tohoto důvodu existuje poměrně široká škála čističů různého složení a koncentrací. V našem pojetí památkové péče není většinou cílem totální odstranění všech stop stáří a dosažení povrchu "nového" artefaktu, ale naopak respektování přirozené patiny a autentického vzhledu. V tomto smyslu jsou i koncipována složení jednotlivých produktů. Detailní údaje jsou uvedeny u jednotlivých produktů.

skrýt obsah

ČISTIČ AC technický list
- alkalický čistící gel
- vhodný k odstraňování fermežových a olejových nátěrů na karbonátových horninách, omítkách, betonech a umělém kameni na bázi cementu nebo vápna ...více
Nežádoucí vrstvy rozkládá alkáliemy a rozpouští rozpouštědlem . Prostředek je upraven do pastovité formy, aby jej bylo možno pohodlně nanášet i na svislé plochy v dostatečné tloušťce.
ČISTIČ FG technický list
- gel pro čištění kyselinovzdorných silikátových materiálů, např. žuly, křemičitého pískovce
- používá se k odstraňování tmavých depozit a jiných znečištění ...více
Postup snímání nečistot je postupný, umožňuje např. selektivní ponechání žádoucí patiny stáří. Obsahuje kyselý fluorid amonný a organická zahušťovací činidla, neobsahuje kyseliny fluorovodíkovou a chlorovodíkovou. Proces čištění je pomalý, šetrný k podkladu.
ČISTIČ KAMENE SI technický list
- kyselý koncentrovaný roztok pro čištění silikátových materiálů
- velice razantní čistič ...více
Je vhodný pro odstraňování tmavých depozit a jiných znečištění kyselinovzdorných silikátových materiálů, např. žuly, křemičitého pískovce, kameniny . Účinnost prostředku se upravuje ředěním. Je silně kyselý. Neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou, obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a kyselý fluorid amonný. Upozornění: při aplikaci na podklady obsahující sloučeniny železa může dojít k barevným změnám těchto sloučenin v podkladu.
ČISTIČ KOC technický list
- kyselý čistící gel
- vhodný k odstraňování vápenných a cementových povlaků a vápenných nátěrů ...více
Spolehlivě odstraňuje i nitrátové výkvěty. K čistění kyselinovzdorných silikátových materiálů, jako žuly, křemičitého pískovce, kameniny aj. Postup snímání nečistot je postupný, umožňuje např. selektivní ponechání žádoucí patiny stáří. Je kyselý, gelovitý, neobsahuje žádné anorganické složky včetně kyseliny chlorovodíkové a derivátů kyseliny fluorovodíkové. Jeho složkami jsou pouze organické kyseliny s komplexotvornými vlastnostmi, které zaručují i odstranění některých barevných nečistot způsobených kovovými sloučeninami.
ČISTIČ KAMENE DUP-K technický list
- čistící pasta komplexonového typu s celulózovou záhustkou
- používá se pro odstraňování sádrovcových krust a zašpinění
- vhodná zvláště pro materiály obsahujících sloučeniny vápníku, např. mramory, vápence a mušlové pískovce ...více
Je slabě alkalické povahy. Vzhledem k obsahu komplexonu je schopna omezit zabarvení způsobené sloučeninami kovů. Její účinek je mimořádně šetrný k hmotě ošetřovaného povrchu kamene.
SANATOP LIKVID technický list
- kapalný koncentrovaný přípravek určený k likvidaci řas, plísní, hub, mechů a lišejníků ze stavebních materiálů ...více
Prostředek se ředí 1:9 vodou, nelze přidávat do Porosilů Z a ZV. Pro preventivní ošetření povrchu doporučujeme chránit sanované povrchy před vyplavováním biocidu srážkovou vodou hydrofobizací.
ULTRA 2000 technický list
- tixotropní pasta pro odstraňování disperzních nátěrů
- účinkuje na principu biotechnologie ...více
- usnadňuje odstranění starších disperzních povrchových fixáží z kamene a omítek
- neobsahuje vosky, parafiny, ani fluorované a chlorované uhlovodíky
- podklad nepoškozuje a nevytváří v něm sole
Na začátek stránky
AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz , tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Čističe

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz