Most v Písku vakuové napouštění POROSILEM
Realizace: REKOM Praha
Dobříš kašna

Druhý nejstarší kamenný most v Českém království, předchůdce mostu Karlova.
Kompletní rekonstrukce mostu včetně ukotvení stavby v řečišti proběhla v letech 1998-2001.
Součástí obnovy bylo restaurování kamenného pláště tvořeného žulovými kvádry. Pro nové vyspárování zdiva byla vytvořena hydraulická maltová směs PETRA odpovídající svými vlastnostmi, t.j. složením pojiva a plniva, nejstarším nalezeným maltám v původní konstrukci mostu. Nejvíce exponované části konstrukce, s výjimkou podhledů oblouků, byly opatřeny hydrofobizací POROSIL VV plus.
Při povodni v roce 2002 se voda Otavy převalila přes mostovku a došlo ke zřícení parapetních zídek a dlažby. Následně byly všechny kamenné kvádry vyzvednuty ze dna řeky a znovu osazeny podle fotodokumentace na svá původní místa. Ke zdění byla rovněž vytvořena směs typu PETRA, spárování bylo provedeno podle středověkých pravidel zatažením této zdící malty.

Most v Písku
AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail: aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61, Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz