Zpevňovací prostředky porosily

Konsolidanty POROSIL jsou určeny k dodatečnému zvýšení pevnosti porézních minerálních hmot - kamene, cihel a dalších pálených materiálů, dále vápenných, nastavovaných i tvrdých omítek, betonu, teraca a umělého kamene.
Princip zpevnění spočívá v přeměně kapalné formy prostředku (pravého roztoku v etanolu nebo v benzinu, nebo vodného koloidního roztoku) v pevný gel křemene uvnitř póru ošetřovaného podkladu. ...více

Vznikající křemičité gely jsou čiré, nemění vzhled a minimálně snižují paropropustnost ošetřeného materiálu. Křemičité konsolidační prostředky se dodávají v různých koncentracích, určených pro konkrétní použití podle typu a stupně rozpadu zpevňované hmoty resp. podle sledovaného cíle aplikace.

skrýt obsah

POROSIL Z (30;40) technický list
- čirý organokřemičitý prostředek bez hydrofobního účinku
- dvousložkový roztok v etanolu
- vyrábí se ve dvou koncentracích 30 a 40 ...více
Princip zpevnění spočívá v přeměně kapalné fáze aktivní složky na křemičitý gel v pórech ošetřovaného materiálu. Používá se v případech, kdy bude povrch ještě doplňován nebo jinak upravován materiály obsahujícími vodu, nebo u objektů, které nebudou vystaveny vlivům povětrnosti (sbírkové předměty).Zpočátku po aplikaci je povrch hydrofobní, po technologické přestávce v řádu desítek dnů se hydrofobita ztrácí a povrch je schopen přijímat vodné minerální tmely, doplňky a další restaurátorské zásahy. Osvědčil se rovněž v restaurátorské praxi při vakuovém zpevňování skulptur. Je čirý, nemění strukturu ani vzhled povrchů. Ke zpevnění dochází uvnitř struktury, nevytváří povrchový film. Tvorba gelu je relativně rychlá (24 - 48 hod) a prostředek je možno podle potřeby barevně tónovat pro retuše a lazury. Spotřeba 0,2 až 0,6 l/m2.
POROSIL Z rapid (30;40) technický list
- čirý organokřemičitý prostředek bez hydrofobního účinku,
- dvousložkový roztok v etanolu s rychlejším účinkem
- vyrábí se ve dvou koncentracích 30 a 40 ...více
k obdobnému použití jako POROSIL Z. Vyznačuje se podstatně rychlejším průběhem zpevnění, umožňuje zkrátit technologickou přestávku před doplňováním a tmelením. Použití této varianty je nutné zejména u předmětů ze sbírek apod., tedy dlouhodobě vysušovaných, které neobsahují vlhkost v pórech. Obvyklá spotřeba je 0,2 - 0,6 l/m2.
POROSIL RZ technický list
- organokřemičitý prostředek bez hydrofobního účinku
- jednosložkový jednoduše aplikovatelný roztok v lakovém benzínu
- neutrální, zvlášť vhodný pro alkalické podklady (např. vápence, omítky) ...více
s vysokou penetrační schopností, zvlášť vhodný pro uhličitanové horniny a materiály s nižší nasákavostí. Je čirý, nemění strukturu ani vzhled povrchů. Ke zpevnění dochází uvnitř struktury, nevytváří povrchový film.Zpočátku po aplikaci je povrch hydrofobní, po technologické přestávce v řádu desítek dnů se hydrofobita ztrácí a povrch je schopen přijímat vodné minerální tmely, doplňky a další restaurátorské zásahy. Obvyklá spotřeba je 0,2 - 0,4 l / m2.
POROSIL ZV (20;30) technický list
- organokřemičitý s hydrofobními vlastnostmi
- čirý dvousložkový roztok v etanolu
- vyrábí se ve dvou koncentracích 20 a 30 ...více
Je vhodný ke zpevnění porézních materiálů v exteriéru i interiéru a jako primer při komplexním konzervačním systému (např. v kombinaci s typem POROSIL VV apod.). Ke zpevnění a hydrofobizaci dochází uvnitř struktury materiálu, kde se tvoří pružný křemičitý gel (pevná fáze) bez vzniku nežádoucího povrchového filmu. Mimořádně se osvědčil jako pojivá báze pro lazurní i částečně krycí tónovací nátěry kamene i omítek. Základní produkt je čirý roztok v etanolu, nemění vzhled povrchů. Průměrná spotřeba podle nasákavosti ošetřovaného materiálu 0,2 - 0,6 l / m2.
POROSIL Z extra technický list
- zpevňující a hydrofobizační jednosložkový prostředek,
- vhodný na materiály obsahující sádru
- roztok obsahuje etanol a xylen ...více
pro vybrané materiály, především takové, které neobsahují křemen, jako vápence, mušlové vápence, mramory, sádra. Osvědčil se i pro konsolidaci povrchu opuky.
Složení vychází z výsledků zkoušek v laboratoři NPÚ (SÚPP). Spotřeba závisí na stupni rozpadu podkladu, 0,3 - 0,8 l/m2

POROSIL ZTS technický list
- koncentrovaný silikátový prostředek na vápenné malty a omítky
- vodou ředitelný ...více
ke zpevňování vápenných malt a omítek s obsahem vlhkosti až do 10%. Je jednosložkový, čistě křemičitý, alkalický, neobsahuje organické látky. Osvědčil se zejména při záchraně omítek, u nichž došlo ke ztrátě pojiva (jádrová omítka sgrafita) a při konsolidaci dalších porézních silikátových struktur. Prostředek je koncentrovaný, ředí se vodou podle návodu (1:5-10). Spotřeba koncentrátu dle savosti podkladu 0,1-0,5 l/m2
POROSIL ZTS plus technický list
- koncentrovaný silikátový prostředek na vápenné malty a omítky
- vodou ředitelný
- obsahuje organické mikroemulze
- lze tónovat ...více
určený ke zpevňování zcela nesoudržných vápenných malt a omítek s obsahem vlhkosti až do 10%. Osvědčuje se také jako pojivo pigmentů k lazurám, zejména pro barevné retuše. Je dodáván jako koncentrát, ředí se vodou podle návodu (1:5-10). Spotřeba koncentrátu dle savosti podkladu obvykle 0,1-0,5 l/m2.U tónovaných verzí se cena pigmentů účtuje zvlášť a formulace receptury se oceňuje jako u zakázkové výroby tónovacích past (viz kapitola „SLUŽBY“).
Reference
AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálů pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Zpevňovače

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61 Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz