Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Malostranská kavárna (Groemlingovský palác), Praha POROKALK
realizace: Stavby s.r.o. Boršov
Malostranská kavárna

Fasáda z roku 2002 je příkladem dokonalého výsledku při aplikaci vápenné fasádní barvy POROKALK na kvalitně připravený podklad z nastavovaných, vápenných a sanačních omítek. Je příkladem důstojného stárnutí povrchů tvořených integrální technologií vápenných, dochovaných i nově doplněných, štuků a vápenného nátěru.
Realizace probíhala ve výborné spolupráci stavební firmy a restaurátorů.

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61, Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz