Malostranská beseda č.p. 33/III (radnice) POROKALK
projekt: Vít Mlázovský
realizace fasády: AVERS 2009
Malostranská beseda (radnice) Malostranská beseda (radnice)

Nová radnice Menšího města pražského byla přestavěna do dnešní pozdně renesanční, manýristické podoby v letech 1617 - 1622. Tři radniční věže byly vyzdviženy teprve v roce 1628. Všechny tyto tři raně barokní věže byly v roce 1828 pro jejich špatný technický stav sneseny.
V roce 2008 bylo rozhodnuto předchozí pozdně renesanční podobu obnovit. Dřívější okrová barevnost provedená v nevhodné akrylátové technologii, byla odstraněna a nahrazena vápennou technologií v odstínech zjištěných restaurátorským průzkumem.

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 8, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail: aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz