Klášter Velehrad
realizace:

V roce 2012 byla zahájena poslední etapa obnovy pozdně barokních fasád celého komplexu - restaurování fasád basiliky. Na rozdíl od nátěrového systému předchozích etap, kdy byly klášterní budovy opatřeny silikátovým nátěrem, byla letošní úprava basiliky provedena vápenným nátěrem POROKALK. Odstíny byly vzorkovány za účasti pracovníků Národního památkového ústavu a po řadě odborných debat byl chrám proveden v jediném odstínu s lazurně jemně odlišenými prvky hlavní fasády. Výsledkem je monumentální působení basiliky a důstojný vzhled této Národní kulturní památky.

Lotyšsko Daugavpils Art Centre
realizace: Restaurators DI V.J.Platais

Jedna za staveb v barokní pevnosti Daugavpils, obdržela v loňském roce cenu za nejlépe zrekonstruovanou budovu roku 2012 v Lotyšsku. Při obnově fasád byl použit vápenný nátěr Porokalk.

Rekonstrukce domu U Bílého pelikána č.p. 239/III
roh Prokopské ulice a Maltézského náměstí
realizace: firma SP stavby

Barevnost klasicistní fasády určil restaurátorský průzkum dle dochovaných vrstev. Nátěr je proveden naším klasickým postupem, na poklad natřený podnátěrem Porokalk je nanesena jedna vrstva tónované vápenné barvy Porokalk.

Veletrh Denkmal Lipsko - 23.11.

V listopadu 2012 naše firma navštívila nejvýznamější oborový veletrh speciálních produktů určených k zachování a obnově historických objektů Denkmal v Lipsku, aby získala přehled o nabídce dalších evropských firem a porovnala své zkušenosti v oboru.

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail:aquabarta@aquabarta.cz
Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Aktuality

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz