Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

y
Fürstenberská zahrada
Probarvování omítek
služby

Realizace omítek: BAU plus a INGBAU (2007).

Barokní Fürstenberská zahrada byla založena v 17.století, nachází se v Praze na Malé Straně a je součástí palácových zahrad pod Pražským hradem. Dělí se na Malou a Velkou Fürstenberkou zahradu. Velká Fürstenberská zahrada s rozlohou 1,5 ha je největší palácovou zahradou na jižních svazích Pražského hradu.
Fürstenberská zahrada
Povrchy staveb jsou v některých případech tvořeny omítkou, která opticky působí jen svojí vlastní barevností, povrch se již nenatírá. Barevnost je zpravidla daná barevností použitých písků, resp. plniv. Pokud probarvení plnivy nepostačuje k dosažení požadovaného odstínu, je možno výsledek ovlivnit přidáním pigmentů. V takových případech dodáváme směsné pigmentovací pasty z oxidických železitých pigmentů, odolných vůči působení alkalického prostředí malt, i vůči následnému působení UV záření. Pro dosažení požadovaného odstínu je nutno provést řadu zkoušek pro stanovení typu a vzájemného poměru použitých pigmentů. Na připojených fotografiích je objekt Velké Fürstenberské zahrady v průběhu celkové rekonstrukce této největší zahrady pro Hradem. Dokládají stav během oprav zdí, vzorkování probarvených omítek při vyhledávání barevného odstínu a konečný vzhled zahrady.
Fürstenberská zahrada
Fürstenberská zahrada
AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 10, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail: aquabarta@aquabarta.cz

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61, Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz