Domů česká výroba materiálu pro obnovu památek O firmě | Kontakt

materiály a nářadí pro opravy a restaurování historických staveb a nemovitých památek

Kostel sv. Štěpána v Praze Pigmentové pasty
Dobříš kašna

Fasády kostela byly z rozhodnutí památkářů opatřeny probarveným štukem bez ukončujícího fasádního nátěru. K úpravě byl použit štuk s hydraulickým vápnem firmy Bayosan.
Tónovací směs pigmentů POROSIL R-color byla navržena a vyvzorkována na místě. Zástupci NPÚ schválený odstín byl pak na stavbě připravován přidáváním doporučeného množství tónovací směsi na jednotku suché maltové směsi (v tomto případě cca 0,4 l pasty na 1 pytel směsi). Pracovníkům provádějící firmy se podařilo štuk aplikovat bez nadměrně viditelných napojení, nebo „patrování“ lešení.
Jedná se o zdařilou realizaci technologií probarvovaného štuku.

AQUA Obnova staveb s.r.o, Kmochova 8, Praha 5, 150 00, tel: 257310271, e-mail: aquabarta@aquabarta.cz

Reference

AQUA Obnova staveb s.r.o, Pod rybníkem 19, 252 61, Dobrovíz, tel: 257310271,
e-mail:aquabarta@aquabarta.cz